Vi har den 12.02.2008 - skrevet til teknisk chef Lone Himmelstrup i Langelands kommune, - brevet lyder som følger :

Kære Lone Himmelstrup

 
Midt i badeparadiset på Nordstranden i Lohals, - har der i mere end et år henligget nogle store plastik kloakrør, der henleder tankerne på forurenet badevand. Måske har kommunen "glemt" disse rør, - eller er det slet ikke kommunens ?. I Lohals Turist Forening vil vi være glade for, hvis kommunen kunne være behjælpelig med, at få disse rør placeret et mere hensigtsmæssigt sted.

Hvad er dine tanker om dette anliggende Lone ?

 
Med venlig hilsen
 
Lohals Turist Forening

Svaret bringes hér : 

 

Kære Niels Hugo
 
Det er kommunens rør, der ligger på Nordstranden.
 
De ligger og venter på lavvande. Planen er, at de skal bruges til at forlænge regnvandsslusen, men opgaven kan kun udgføres ved ekstra lav vandstand, derfor er de gjort klar, så der ikke går tid med at rigge tilnår det bliver lavvande.
 
Med venlig hilsen
Lone Himmelstrup

 

13.02.2008 Vi skriver igen til Lone Himmelstrup :

Kære Lone Himmelstrup

De store kloakrør har skæmmet Vores badestrand i 1½ år, - uden at det tilsyneladende har været lav-vandet nok, - og i betragtning af, at  verdens førende klima-forskere er enige om, at vandstandende de næste 1000 år kun vil stige,  så vil vi foreslå, at kommunen henlægger sit kloakberedskab et andet sted. Vi mener ikke, at de 15 minutter kommunen muligvis vil spare, kan retfærdiggøre, at disse kloakrør skal henligge på badestranden sommer efter sommer.

Vil Lone Himmelstrup tage skridt til, at få kloakrørene placeret et andet sted, således at de ikke er synlige fra rekreative områder i Lohals ?

Med venlig hilsen

Lohals Turist Forening

Vi bringer svaret her :

 

Kære Niels Hugo
 
Det har faktisk for nylig været passende lavvande - desværre på en søndag, så vi tror fortsat på, at det vil lykkes.
 
Det er ikke umiddelbart vores plan at flytte rørene.
 
Med venlig hilsen
Lone Himelstrup 

 

14.02.2008

Kære Lone Himmelstrup

Vi vil gerne have kloakrørene væk fra badestranden, inden badegæsterne kommer, og er af den opfattelse, at mulighederne i Vor kommunikation er udtømte. Således vil vi rette henvendelse til kommunalbestyrelsen og få problemet på dagsordnen til næste kommunalbestyrelses møde.

Med venlig hilsen

Lohals Turist og Lokal Forening

 

Den 20 februar 2008, - blev kloakrørene fjernet.

 

 

  Besøgstæller