Der skulle laves nogle vejbump i hovedgaden, der ikke skulle bumpe, men give en overfladebrydning i farve for, at virke dæmpende på trafik hastigheden. Således blev der anlagt 4 bælter med dyr sort granit, der lignede billig cement fliser iblandet sort farve, som gik i eet med asfalten og blev mere eller mindre usynlige. Nærmest usynlige var "granitbælterne" - indtil det dårlige håndværk slog mere og mere igennem, hvilket efterhånden afstedkom, at granitstenene lå hulter til bulter. Hovedgaden har under byfornyelsen været lukket i så lange perioder, at Købmanden har været truet på sin eksistens, og nu er den lukket igen. Men Dronningen kommer til september, og så kan hovedgaden naturligvis ikke ligne en sidegade i Beirut. I Lohals Turist og Lokal Forening håber vi, at den nye belægning bliver af samme slags små røde granitsten, som der er lavet "granitbælter" af på Nordstrandsvejen, - det ser kønt ud, ligner granit, og vil give en sammenhæng i by billedet som helhed, - vores by er for lille til eksperimenteren med for mange forskellige slags belægninger.

 

 

  Besøgstæller