Lohals den 23 maj 2008

Andre medier kan referere til nedenstående ved angivelse af kilden, - www.lohals.dk

 

 

Hr. Preben Ahlefeldt-Laurvig
 

Tak for Deres skrivelse af 21 maj 2008.

 De spørger "hvem er rasende", - det er de mennesker for hvem Tom Knudsens safarimuseum virkelig betyder noget, de har typisk gået på Hou skole og husker hvor stor en begivenhed det var, når hele skoleklassen skulle besøge Tom Knudsens Safari Museum, de husker hvordan vi med stolthed omtalte Tom Knudsens Safari Museum, når vi mødte turister og fremmede, - det er en form for "gammel kærlighed der aldrig ruster". 

De spørger "over hvad er de rasende", - det fremgår af ovennævnte, samt en følelse af, at noget for dem, fra barndommen og for nuværende "helligt", - håndteres respektløst.

 De skriver "Bemærk at Tom Knudsens navn i forbindelse med Lohals bevares" ved en nedlæggelse af museet, - det gør Tom Knudsens navn i langt højere grad sammen med en bevarelse af Tom Knudsens Safari Museum.

 Vi takker for Deres anbefaling om "ikke at skyde penge i projektet" - men vi tøver ikke med, at skyde penge, energi og entusiasme i en bevarelse af Tom Knudsens Safari Museum. Således har vi allerede frivillige, der vederlagsfrit vil fungere som kustoder for Tom Knudsens Safari Museum.

Endeligt medgiver vi Dem, at Lohals' kulturarv er mere og større end en samling udstoppede, eksotiske dyr, - ligeledes er både De og jeg mere og større end en kær legemsdel som feks. Vor højre arm, - men vi vil meget nødigt undvære denne.

 Således forbliver vi i håbet om Deres medvirken til en bevarelse af Tom Knudsens Safari Museum, og beder om en udsættelse af salget. 

 

Med venlig hilsen


Niels Hugo Røntved Andersen

 Lohals Turist & Lokal Forening
www.lohals.dk
 

 

  Besøgstæller