Civilstyrelsen giver aktindsigt

 


Lohals den 15 maj 2008

Vi kontaktede civilstyrelsen, der er fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde.

Civilstyrelsen fører som fondsmyndighed tilsynet med, at fondsloven overholdes.

Fondsloven indeholder regler, hvorefter fonde skal have fondsmyndighedens samtykke til en række dispositioner. Det gælder blandt andet vedtægtsændringer og opløsning samt overdragelse og pantsætning af fondens aktiver. Civilstyrelsen skal derfor tillade eller godkende visse af bestyrelsens dispositioner.

Tilsynet føres endvidere ved, at styrelsen stikprøvevis indkalder fondes regnskaber til gennemgang. Styrelsen kan også foretage en undersøgelse af fondens forhold på grundlag af en henvendelse fra for eksempel fondens revisor, en godkendt forvaltningsafdeling, et bestyrelsesmedlem eller som følge af medieomtale. 

Vi har for en god ordens skyld bedt om aktindsigt, dette ikke for at mistænkeliggøre nogen eller noget, men for alene, at have dokumentationen på plads. Akterne scannes og bringes her.

  

  Besøgstæller