Det er med stolthed man ser hvad Lohals´ borgere, der er tilsluttet Lohals Varme Forsyning, - magter i fællesskab. En mægtig tvillingebror til eksisterende varmeværk og der blev for nyligt holdt rejsegilde for den "lille" nye. Jeg har set det nye kæmpe store fyr i den nye bygning, der stadig står i sin indpakning og venter på at få varmen, - det er imponerende.

Varmemester Niels-Henrik Elnegaard, - har tilsendt os følgende relevante information :

Nuværende værk blev som bekendt bygget i 1993.  Der var på det tidspunkt tilsluttet ca. 220 forbrugere, men på grund af udviklingen i byen og den høje oliepris er der især de seneste 10 år tilsluttet mange nye forbrugere således der i dag er tilsluttet 370 forbrugere. Halmkedelen er 17 år gammel, og har kørt med en meget høj belastning i vintermånederne. I de koldeste perioder med helt op til ca.+ 80 %, og da værket kun råder over en oliekedel som backup, har bestyrelsen igennem de sidste 3 -4 år arbejdet med forskellige muligheder for at udvide kapaciteten på værket, samt på baggrund af den markante stigning der har været på halm, efter Fynsværket (med tilskud fra Staten), gik over til at benytte halm som brændsel i stedet for kul, mente man at det var godt for både forsyningssikkerheden og varmeprisen at man fandt alternative brændsler. Derfor blev beslutningen om opførelse af et flis og pille fyr vedtaget. Den nye kedel er så stor at dette kan klare hele forsyningen til byen, såfremt at den gamle halmkedel går ned, eller at det viser sig at halm bliver dyrere end flis eller træpiller el.ligende. Samtidig valgte man at være på forkant med lovgivningen ved at etablere et askelager som kan indeholde 1 års aske.

Investeringen er på i alt ca. 5,0 mill. kr. og forventes idriftsat medio Juni 2011

 

 

 
 


 

ar

  Besøgstæller