Herunder kommunikation med kommunen for, at opnå en mere ældre venlig badebro ved Nordstranden. Kommunikationen foregår pr. E-mail og teksten fra div. E-mail, er kopieret ind herunder, med den sidste og nyeste E-mail nederst, der er resultatet og aftalen med kommunen.

 

 

Vi skriver til Kommunen den 13 juni 2011 :

 

Kære Kommune

Det var rigtig dejligt, at badebroen blev sat op til sæsonen, - men vi har en bøn ! Vil kommunen ikke medvirke til, at badebroen i en noget højere grad, bliver ældre venlig. Alle har godt af en frisk dukkert i havet og ikke mindst de ældre, men som broen står netop nu, så vil de, der er lidt usikre på benene, have store problemer med at benytte broen. Når en ældre skal op på broen, så mangler der et trin, jeg mener der i Kommunen findes regler for trinhøjder, der påbyder at trinhøjder ikke overstiger 15 cm, - det bør også gælde på en offentlig badebro, - vi har set ældre der kæmper for, at komme op på broen.  Når den ældre har kæmpet sig op på broen, benene ryster og han eller hun vakler let og søger noget at støtte sig til, så er der kun en dinglende snor, hér ville det være mægtig fint med faste lægter slået på pælene. Den ene trappe burde som altid påmonteres i fortsættelse af broen, lige ud så den ældre ikke skal slippe et gelænder, der går hele vejen langs broen, knækker og i samme vinkel som trappen og i samme længde af trappen, går hele vejen ned, så den ældre ikke skal slippe gelænderet før fødderne står på sandbunden. Begge trapper er i år på usædvanlig vis ført ud til siden, den ene lige ned i sort tang, sten og skaller. Det ideelle ville være en trappe til siden på midten af broen og ned til sandbund og den anden lige ud i forlængelse af broen og begge trapper med gelænder hele vejen ned, så den ældre ikke skal slippe dette på noget tidspunkt, før fødderne står på sandbunden. Der måtte også meget gerne slås skridsikkert materiale på trappe 2, evt. kokostæppe på begge. Da der er rigtig mange ældre i byen, er der rigtig mange ældre, der gerne vil benytte vores badebro og vi håber Kommunen således vil være behjælpelig med, at gøre dette muligt, så ingen kommer til skade og kan få en sikker og tryg oplevelse på vor badebro, til stor glæde og fornøjelse hele sommeren. Slutteligt har vi et kæmpe ønske om, at det brune vand med udseende af kloakvand, - ikke ledes ud lige ved siden af badebroen, men én gang for alle, ledes til Kommunens kloak system, så vi ikke har dette evigt tilbagevendende problem, udløbet er ikke foreneligt med blåt flag og badestrand - på forhånd mange tak til Kommunen for imødekommenhed overfor de ældre og gangbesværede, samt øvrige borgere og turister.

 

Med venlig hilsen
 

Lohals Turist og Lokal Forening

Sekretær

Niels Hugo Røntved Andesen

( kommunens svar bringes her )

Den 23 juni har vi endnu ikke fået svar fra kommunen.

Svar fra kommunen :

 

27 juni 2011

Til Lohals Turist og Lokal Forening.

I forbindelse med henvendelse omkring Blå Flag Strand ved Lohals
fremsendes herved vedhæftet kopi af badevandsprofil over stranden.

Som det fremgår, er det en strand med udmærket badevand, hvilket er
Det bedste, der kan opnås.Venlig hilsen

Jack Hansen

Infrastruktur og Udvikling

Langeland kommune
Tlf. 6351 6049

 

 

Kære Jack Hansen

 

Dine mails besvarer intet af det min henvendelse handler om.
Der er 2 hovedpunkter.
1. Vil kommunen medvirke til, at badebroen bliver gjort anvendelig for ældre og gangbesværede mennesker .
2. Vil kommunen medvirke til en bedre og anden løsning på afledning af brunt og plumret kloak/mosevand, end der hvor det udledes i dag, - få meter fra badebroen. Det er en meget uappetitlig øjenbæ og det er den, vi gerne vil have væk, evt. ført til kommunens rensningsanlæg.
Der er i min henvendelse ikke stillet spørgsmålstegn ved badevandskvaliteten, - som er det du svarer på.
Du bedes læse mit brev til kommunen igen på følgende link og prøve, at svare på netop dét :
http://lohals.dk/Aktuelt/2011/2011.06.10/2011.06.10%20Brev%20til%20Kommunen%20om%20%20badebro%20i%20Lohals%20paa%20Langeland.htm
 

Med venlig hilsen.

 

Niels Andersen

Lohals Turist og Lokal Forening.
Birkevej 4
5953 Tranekær
Tlf. 30 2280 30

 

Kære Niels Hugo.

Besvarelsen af de ting du anfører vil ske fra driftsleder Poul Petersen fra
Vejafdelingen. Det er aftalt med ham.

Det jeg svarede på, var bare en information om vand- og strandforhold.Venlig hilsen

Jack Hansen

Infrastruktur og Udvikling
Langeland kommune
Tlf. 6351 6049

 

Kære Jack Hansen

 

Vil du medvirke til, at vi får svar fra driftsleder Poul Petersen i dag, - vi betragter dette som en hastesag, da badesæsonen er begyndt og der hver dag er ældre, der gerne vil benytte badebroen, men som må opgive.
 

Med venlig hilsen.

Niels Andersen
Lohals Turist og Lokal Forening
Birkevej 4
5953 Tranekær


Kære Niels Andersen    28 juni 2011

Tak for et behageligt møde på stranden, det er altid rart at få ansigt på hinanden.

Vi fik lavet nogle gode aftaler og det var dejligt at høre Lohals Turist og lokal forening var interesseret i at indgå i et samarbejde omkring broen.
Opgangen til badebroen, her får vi lavet en rampe så man nemt og ubesværet kan gå op på broen.
Snoren bliver fjernet og vi sætter et mere håndfast gelænder op.
Den sidste trappe lader vi stå som den er i år, men vi får sikret trinene så de er skridsikre. Vi etablere et gelænder samt lagt et skridsikret tæppe hvor man lige kommer op på broen
Den første trappe, her var der ikke længere noget tang, det var drevet væk, jeg kan godt se at der er lidt småsten, så vi flytter den lidt længere ud.Her får vi også lavet et gelænder samt lagt et skridsikkert tæppe hvor man kommer op på broen.
Det omtalte udløb er overfladevand og humusfarvet, det er ikke forurenet men i forbindelse med de voldsomme regnskyl har det fjernet noget af sandet og i dag er det faktisk kun en fordybning. Den fordybning vil vi jævne lidt ud.
Vi får sat et skilt op med et symbol for hovedspring forbudt da vanddybden ikke er mere end 1 m.
Det meste af ovenstående vil vores håndværkere udføre onsdag i denne uge.

Vi talte om at vi skulle prøve at rense stranden på en lidt anden måde, så det vil afprøve i år.

Med venlig hilsen

Poul H. Petersen
Driftsleder.
Vej, park og havn
Telf. 6351 6261
Mob. 4017 2799
Mail. tepope@langelandkommune.dk


 

 

Se billeder herunder


Sidste trappe bør gå lige ud og have gelænder


Trinnet er meget højt for en ældre


Der er ikke meget støtte for en ældre i en løs dinglende snor


Trappen går lige ned i tang og sten og er uden gelænder.


Den ene trappe er uden skridsikkert materiale og vil blive livsfarligt glat.
 

Udløb for overfladevand / kloak uforeneligt med blåt flag og badestrand. Små børn kan vel også glide ned i hullet og drukne. Løsningen er ikke et stort orange kloakrør på overfladen, som set tidligere. Se dette link til gamle artikler om emnet :

Kommunens kloakhelvede i Lohals badeparadis fortsat
 
 


 

ar

  Besøgstæller