Der gik forlydender om, at vi i Langeland kommune, - ikke længere måtte tænde bål eller brænde af i vore haver, - det passer ikke helt. Her er reglerne :

 Afbrænding af haveaffald og bål

Se reglerne for private husholdninger

Det er tilladt i byzone og sommerhusområde

 • at brænde rent, tørt træ af på et lille bålsted på under 1 m2 (under 200 l)
   
 • at brænde sankthansbål på sankthansaften

Det er ikke tilladt i byzone og sommerhusområde

 • at brænde haveaffald eller andet affald af

Det er tilladt i landzone

 • at brænde haveaffald af i perioden fra 1. december til 1. marts
   
 • at brænde rent, tørt træ på et lille bålsted på under 1 m2 (under 200 l) hele året

Generelle regler

 • afbrænding må ikke være til gene for omgivelserne, naboejendomme
  og trafikken
   
 • afbrænding må ikke foregå i stærk blæst
   
 • afbrænding må kun foregå i dagtimerne fra solopgang til solnedgang
   
 • afbrænding skal ske i overensstemmelse med krav i anden lovgivning, herunder brandbestemmelserne (Bekendtgørelse nr. 1186 af 12.12.2012). (Åbner i nyt vindue).
   
 • afbrænding af haveaffald skal foregå med god afstand til bygninger, letantændelig vegetation, oplag af brandfarlige stoffer og markafgrøder.

 •  

  
  Besøgstæller