Vi er i Lohals meget glade for, at Kommunen har opsat vor badebro ved "BLÅ FLAG" stranden, - Lohals Nordstrand, - men meget kede af at badebroen igen ikke er handicap- og ældre venlig.

Flere borgere med nedsat funktionsevne, har allerede opgivet at anvende badebroen og det er rampen fra strand til bro, der volder de store problemer for ældre og handicappede. Problemet ville være løst, hvis broen blot fortsætter vandret, 1 eller 2 brofag ind til land og får kontakt med sandet og således overflødiggør skrå rampe.

Vi har igen og igen påpeget problemet ved denne måde at bygge broen, men alligevel bliver broen igen og igen bygget på denne meget uhensigtsmæssige måde. Vi synes, det er synd for de ældre og de handicappede, at de ikke på lige fod med alle andre kan nyde den store glæde ved den opsatte badebro. 

I Langeland Kommunes hensigtserklæring angående Kommunens handicappolitik står "Handicappolitikken har til formål at sørge for lige muligheder for hele befolkningen i Langeland Kommune, således at der hele tiden stræbes efter, at alle borgere har samme muligheder uanset den enkelte persons funktionsniveau." ! - Der står også, at Langeland Kommunes handicappolitik dækker alle forvaltningsområder, hvilket må indebære, at det også gælder Vej og Park i Langeland Kommune.

Da gentagne henvendelser til "Vej og Park" angående adgangs problemerne til badebroen, tilsyneladende ikke har nogen effekt, - vil vi skrive til Kommunens handicapråd, med Elisa Hansen (DF) som formand og måske få rådet til at minde Kommunens "Vej og Park" om, at Kommunens glimrende hensigtserklæring, hvad angår handicappede i Langeland Kommune,  også gælder "Vej og Park" og herunder badebroer i Kommunen.

LOHALS TURIST OG LOKAL FORENING

Følg spørgsmål og svar i E-mail kommunikationen herunder, med sidste nye nederst.

Lohals den 13 juni 2014.

Til formand for Langeland Kommunes Handicapråd, - Elisa Hansen.

Kommunens opsatte bro på Lohals Nordstrand lever ikke op til Langeland Kommunes handicappolitik.

Handicappede og ældre har allerede udtrykt frustration over adgangsforholdene og har opgivet at benytte badebroen. 

Læs mere på http://www.lohals.dk/Aktuelt/2014/2014.06.13%20%20Badebro%20paa%20Nordstranden%20military%20area%20i%20Lohals%20paa%20Langeland.htm 

Kan Langeland Kommunes Handicapråd være behjælpelig med, at tilskynde de ansvarlige for opsætning af badebro i Lohals til, at leve op til Kommunens handicappolitik. 

Kopi sendt til samtlige medlemmer af Langeland Kommunes Handicapråd.

Med venlig hilsen 

LOHALS TURIST OG LOKAL FORENING 

Sekretær Niels Hugo Røntved Andersen
5953 Lohals.

 


Fra: Elisa Hansen [mailto:eha@langelandkommune.dk]
Sendt: 13. juni 2014 19:55
Til: Niels Andersen
Cc: helleogniels@paradis.dk; Lisa P. Jensen; Karina Jørgensen; sandpedersen@gmail.com; agtornhoj@gmail.com; vindrosen@kabelmail.dk
Emne: Re: HASTER !!!
 

Til Lohals Turist og Lokal Forening. 

Nej, badebroen er ikke opsat som handicapbadebro, men som en ganske almindelig badebro. Der findes handicapbadebroer ved Ristinge, Emmerbølle og Stengade strand. Disse er specielt anvist til handicappede og godkendt. 

Venlig hilsen

Elisa Hansen

Formand for handicaprådet

Langeland kommune. 

Til Elisa Hansen                                                      Lohals den 14 juni 2014.

Tak for svar.

Nej - ingen har nævnt, eller tror, at badebroen på Lohals Nordstrand er bygget som handicap badebro, eller skal fungere som sådan, - det er åbenlyst.

Badebroen er en almindelig badebro, som med simple ændringer kan blive både ældre og handicapvenlig.

Det er vores indtryk, at Langeland kommunes handicappolitik, - ikke
alene skal gælde handicappede på handicapbadebroer ved Ristinge, Emmerbølle og Stengade strand,
men som der står i den vedtagne handicappolitik "Handicappolitikken har til formål at sørge for lige muligheder for hele befolkningen i Langeland Kommune, således at der hele tiden stræbes efter, at alle borgere har samme muligheder uanset den enkelte persons funktionsniveau.".

Vil du Elisa Hansen medvirke til, at efterleve kommunens handicappolitik og stræbe efter, at alle borgere så vidt muligt, uanset funktionsniveau, kan benytte den almindelige badebro opsat på Lohals Nordstrand - badebroen kan
med simple ændringer blive både ældre og handicapvenlig..

Med venlig hilsen

LOHALS TURIST OG LOKAL FORENING
Sekretær Niels Hugo Røntved Andersen
5953 Lohals

Meddelelsen

   Til: Elisa Hansen
   Emne: SV: HASTER !!!
   Sendt: 13. juni 2014 23:13:42 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris

 blev læst 14. juni 2014 09:25:20


 

Til Lohals Turist og Lokal Forening.                      17-06-2014.


 
Jeg vil selvfølgelig arbejde på at efterleve kommunens handicapolitik, men problemet er at Handicaprådet overhovedet ikke er på kommunens budget, derfor har vi ingen penge og må kun råde kommunen til at arbejde hen imod at efterleve handicappolitikken.

 
Venlig hilsen
Elisa Hansen
formand for handicaprådet i Langeland kommune. 

 Lohals den 18 juni 2014

Til Elisa Hansen, formand for handicaprådet i Langeland kommune. 

Tak for svar.

Så er der ingen problemer, - vort ærinde var nemlig ikke, at handicaprådet skulle finansiere noget overhovedet, - men blot råde, som du selv skriver, kommunen til at arbejde hen imod at efterleve handicappolitikken, - i dette tilfælde råde kommunens "Vej og Park" afdeling til, at gennemføre de små ændringer på badebroen opstillet på Lohals Nordstrand, der skal til for at gøre broen ældre og handicap venlig, samt sikre, at de der har opgivet at anvende badebroen, alligevel kan få en dejlig sommer med havbad fra vor badebro. 

Jeg anbefaler at kommunens handicapråd evt. besigtiger den omtalte badebro og prøver at bestige denne for, at erfare de vanskeligheder borgere med nedsat funktion har ved, at benytte badebroen med sin nuværende utilgængelighed.

Vil du Elisa Hansen tage skridt til, at råde kommunens afdeling for "Vej og Park", med henblik på at forbedre tilgængeligheden af Lohals badebro for turister og lokale.

Med venlig hilsen

LOHALS TURIST OG LOKAL FORENING
Sekretær Niels Hugo Røntved Andersen
5953 Lohals

 

 

 

 

På fotoet ses den omtalte skrå rampe, der forbinder adgangen fra stranden til badebroen. Det ser muligvis ikke ud til, at være noget problem for raske, men for en ældre borger med slidgigt i ankler eller knæ, eller for en handicappet, - kan rampen være en uovervindelig forhindring. Man kan dog godt forestille sig, at fødderne bliver presset opad mod skinnebenet i en helt unaturlig stilling.

Se nederste billede, som er LOHALS TURIST OG LOKAL FORENING´s bud på, hvordan badebroen burde se ud.Det er kun en mindre forbedring det kræver, at gøre badebroen ældre og handicap venlig. Det er kun 2 brofag mere, broen skal forlænges mod land og broen møder sandet uden, at der skal påsættes nogen skrå rampe, som det ses på det konstruerede billede herunder. 
  Hit Counter