Med stor taknemmelighed erfarer vi, at  A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål - har bevilliget kr. 2.500.000 til Lohals Havn A/S og muliggjort en om - og udbygning af havnen.
Projektet kan i sin hele form ses på havnens kontor.
Lohals Havn A/S takker A.P. Møller Fonden for bevillingen, der betyder en realisering af væsentlige forbedringer og udbygninger på havnen.

Specifikationer:
1. Sydmole forlænges med 90m.
2. Ny indsejling 30m bred.
3. Bro langs marinaens ydermole, 100m lang, 2m bred.
4.Havnebad med vippe og trin m. gelænder til at kravle op ad.
5. Saltvands legeplads. Glasfiberbassin 4m x 7m med en dybde på 20cm.
6. Solceller med en kapacitet, der er afstemt efter havnens forbrug.

Projekt omkostninger :
Forlængelse af mole og ny indsejling kr. 3.100.000,-
Bro langs ydermole kr. 1.100.000,-
Havnebad kr. 6.000,-
Saltvands legeplads kr. 32.000,-
Solceller kr. 260.000,-

Kæmpe tak til ildsjælene bag projektet med formand for Lohals Havn A/S. Birger Printz, - som initiativtager.

 

 

 

  

  

Hit Counter