De skønne og rekreative skove omkring Lohals, opleves af beboere og brugere, som ødelagt af Naturstyrelsen.

 

Den 15 august, skriver vi til Naturstyrelsen.

Fra: post [mailto:post@lohals.dk]
Sendt: 15. august 2017 12:32
Til: NST - Fyn postkasse
Emne: Hjælp !

 

Vi oplever i Lohals på Langeland, et sandt helvede i skovene omkring Lohals.
 

Gigantiske maskiner ødelægger skovveje og stier, så cykellister og kørestolsbrugere ikke kan færdes i NOGEN af skovene. Lige i skovene omkring Lohals færdes så mange borgere, - så den værdi der ligger i de par stammer, der kan hentes ud, slet ikke står mål med de rekreative værdier, der går tabt. Vi oplever også hvordan en enkelt lille pind med rød streg på, langt inde i skoven, kræver, at der banes en bred motorvej ind til den lille pind, der skal hentes ud, som 8 mand der skal bære 1 mand ind og jage storken væk, så han ikke træder kornet ned.

Maskinerne er så store og tunge, - at de grove spor de efterlader, - er som støbt i beton og holder, - til der så kommer en flishugger, - der efterlader et 5 cm tykt lag flishugaffald, - cykler og kørestolsbrugere heller ikke kan køre i og når det efter et lille år så småt går til, så begynder det hele forfra igen.

Vi kan godt se, - at der gøres et lille forsøg på at udbedre nogen af skovvejene, men alt for lidt, alt for sent og kun pletvis. Vi kunne ønske os, at den meget store interesse for de rekreative værdier i skovene omkring Lohals, - prioriteres så højt, - at den kommercielle  udnyttelse indstilles fuldstændigt.  Det kræver nok en henvendelse til ministeren på området og samtlige politiske ordfører på området, - men hvad er administrationens kommentar til den terror af skovene og tab af rekreative værdier, - handicappede, motionister, cykellistet og naturelskere oplever.

 

Med venlig hilsen 

Lohals Turist og Lokal Forening.

Sekretær Niels Hugo Røntved Andersen

 


 

Kære Niels,

 

Tak for sidst. Det var både hyggeligt og lærerigt at se på skovvejene sammen.

Hermed en lidt forsinket opfølgning på vores tur.

Vi snakkede lidt om økonomi, og hvordan regnestykket vil se ud, hvis vi undlod skovning. Vi  har ikke tal for de enkelte skove, men en stor del af skovningen sker i de nordlangelandske skove. Hos Naturstyrelsen Fyn har vi årligt i gennemsnit en nettoindtægt på 1.650.000 kr. på skovning og flisning. Til sammenligning har vi udgifter på ca. 300.000 kr. til vedligehold af skovveje og vandløb.

Det er os, der opsætter de gule bånd. Det er for at markere, hvor skovmaskinerne må køre i skoven. Vi bruger papirbånd, som i løbet af et par år falmer og går i opløsning. Vi tager således ikke papirbåndene ned efter endt skovning. Det vil være for dyrt. For den aktuelle skovning i Nordlangeland vil det måske dreje sig om 3-4 dage for en skovarbejder.

Det kan ganske rigtigt være svært at køre på vejene med cykel, når der ligger flis. Vi skovler normalt flisen væk, hvis vi anser det for et problem.

Endelig snakkede vi om kæde-bommen ved Skovhaven, hvor det var vanskeligt at køre uden om bommen, da rabatten er ujævn og hullet. Vi får lagt lidt materialer på.

Venlig hilsen

Jakob Harrekilde Jensen
Skovrider | Fyn
+45 72 54 35 50 | +45 41 78 20 43 | har@nst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen | Sollerupvej 24 | 5600 Faaborg | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk |
www.naturstyrelsen.dk

 

 

 

  Hit Counter