Til

Naboer til Lohals Havn og andre interesserede

 

Ang. Lohals Havns ønske om at bygge saunahus, solvarmebruser og udendørs fitness i den sydlige ende af Marinaen.

 

Da reaktionen, at 4 naboer har klaget til Kystdirektoratet over vores projekt, har overrasket bestyrelsen meget, ønsker vi at tilkendegive følgende:

 

1. Etablering af saunahus, solvarmebruser samt udendørs fitness annulleres.

2. Detaljeret beskrivelse af hele projektet har ligget på havnens hjemmeside siden starten af november 2017.

3. Alle høringer og ankefrister på Kystdirektoratet er overholdt.

4. Hele projektet er udarbejdet af den samlede bestyrelse

5. Projektet er udformet i samarbejde med mindst 4 naboer til havnen, deriblandt et bestyrelsesmedlem i Lohals Havn A/S.

6. Bestyrelsen har handlet i god tro, og har været sikker på ikke at overtræde aftalen med naboer, da huset og bruser netop skulle placeres på søterritoriet.

7. Bestyrelsen ønsker et godt naboskab, og ønsker at borteliminere muligheden for en eventuel retssag mod havnen.

 

Lohals d. 20. februar 2018

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen for Lohals Havn

v. Birger Printz

 

ps. Dette sendes til Kystdirektorat m.m. samt sættes på havnens hjemmeside.

  

  

Hit Counter