Hr. Torbjørn Hansen, har bedt om optagelse af nedenstående skrivelser.

Med venlig hilsen

Lohals.dk

Til Bestyrelsen for Lohals Havn,

 

Ang. 20/2 2018 - Brev ”Til Naboer til Lohals Havn og andre interesserede” fra Birger Printz (BP).

Jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke er imod et saunahus m.v.  – det er kun placeringen af huset, som jeg ikke kan acceptere.

Jeg vil gerne foreslå at bygge det på Nordvest-molen, hvor der samtidigt  er rent vand at bade i.

Saunahus-projektet i den sydlige havn har som nævnt ligget på havnens hjemmeside, men tegningerne af huset kom først på hjemmesiden dagen før (den 9/2)  Generalforsamlingen i Lohals Havn. BP har hele tiden forsikret os i Bestyrelsen om (også på Generalforsamlingen), at saunahuset skulle ligge på søterritoriet, og derfor skulle lodsejerne ikke spørges.

Ud fra tegningerne i ansøgningen kan jeg nu se, at vi taler om en bygning på over 20 m2 og mellem 3 og 4 m høj. Ud fra den indsendte ansøgning, som jeg selv har måttet downloade fra Kystdirektoratets hjemmeside,(se bilag) kan jeg se, at BP har brugt havnens matrikelnummer 3d, Skiften Ejerlav, Hov, der omfatter de  grønne områder incl. moler som placering, men øverst  i ansøgningen står ”Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet”. Derfor mener jeg, at BP modsiger sig selv i denne sag.

Det er beklageligt, at BP og andre nu giver undertegnede skylden for denne misere, og det er totalt uacceptabelt, idet årsagen til hele denne beklagelige udvikling af projektet skyldes BP’s måde at gennemtrumfe sine egne holdninger og uden at ville anvende normale demokratiske metoder i en folkevalgt bestyrelse.  

Efter at have modtaget mail af 19/2 2018 fra Kystdirektoratet, kan jeg i øvrigt konstatere, at ansøgningen endnu ikke er behandlet i Direktoratet. Dette overrasker mig meget, idet (BP) på Generalforsamlingen den 10/2 udtaler:  ”at alt er i orden og ansøgningen er godkendt”. Samme udsagn kommer (BP) med i Øboen den 20/2, hvor han refererer til Generalforsamlingen: - ”Regler og lokale aftaler gør, at vi ikke kan placere saunaen på land. Derfor bliver det ude over vandet, og dét har vi fået Kystdirektoratets tilladelse til, fortæller Birger Printz”

I øvrigt henviser jeg til Kystdirektoratets hjemmeside på side 141 står: ”… hvis man søger at bygge i vand for at omgå aftaler på land, vil man ikke få lov”

Selvom jeg er udtrådt af Havnens bestyrelse, vil jeg gerne stå til rådighed, hvis den nye bestyrelse kunne tænke sig at gøre brug af min hjælp? Ellers vil jeg nøjes med at ønske bestyrelsen god arbejdslyst og håbe på et godt samarbejde til gavn for Lohals Havn fremover!

Mobilselskabet Orange havde tidligere et reklameslogan: ”Kommunikation fremmer forståelsen” – og det er et rigtigt godt slogan og kan bruges i mange sammenhænge.

Dette gode råd vil jeg give (BP) fremover – prøv og kommuniker lidt mere med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og interessenter i stedet for at forsøge at luske tingene igennem i en lukket kreds ad bagvejen!

Da Bestyrelsen vil sætte sit brev af 20/2 på havnens hjemmeside, håber jeg samtidigt, at dette brev også kommer til at stå der. Det er dog aldrig en god ide offentligt at udstille det beskidte vasketøj, men det er op til (BP).

Med venlig hilsen,

Torbjørn Hansen

 

 

Bilag:

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet dateret 6/12 17 indsendt af (BP)

Dom af 3. april 2009 fra Retten i Svendborg omkring et kajakskur på matrikel 3d, Skiften Ejerlav, Hov

 

  Hit Counter