Det blev i 2017 besluttet, at 3 blåflag strande på Langeland, skulle bevilges nye aluminiums badebroer.

Lohals Turist og Lokalforening kontaktede 22. maj Langeland Kommune for, at høre nærmere om tidspunkt for opsætning, da turister og lokale, i både Bededags og Pinseferie, savnede badebroen. Vi talte med Henrik i "Vej og Park" i Langeland Kommune der oplyste, at opsætningen er påbegyndt i Bagenkop og turen kommer til Lohals, måske sidst i denne uge, fredag den 24 maj.

Vi har set strandrensninger, i de sidste 2-3 år, udført af jysk entreprenør med et forbløffende flot resultat. Kommunen har nu købt egen "strandvasker", men Henrik fra "Vej og Park" i Langeland Kommune, mener ikke, at resultatet fra den "lille strandvasker" indkøbt af kommunen, kommer på højde med "store strandvasker" fra Jylland, - vi får se.

Mere foruroligende var, at Henrik mente, at de nye broer ikke har gelænder, kun på badestigen !?

 

Vi skrev til Lisa Phil, der er formand for Kommunens "Handicapråd".

Hej Lisa

Lohals 22. maj.

Har du også hørt, at der ikke kommer gelænder på de nye badebroer, kun på badestigen. Det vil være en betydelig forringelse for ældre og handicappede, flere vil afholde sig fra at vove sig ud på broen. Det virker jo særdeles hensynslyst og går stik imod kommunens politik "lige adgang for alle", - også ældre og handicappede. Tankeløst og hensynsløst, hvis det altså er sandt. Er rygtet sandt ( oplysninger fra Henrik i vej og park) - så kan det vel endnu nås, at montere fast gelænder i korrekt højde, ældre og handicappede, kan støtte sig til, fast gelænder i begge sider, IKKE tovværk som i Emmerbølle, tovværk er ingen støtte.

 
Med venlig hilsen
Lohals Turist og Lokalforening 
Sekretær Niels Andersen

Svar fra Lisa Pihl

Kære Lohals turist- og Lokalforening

Først vil jeg gerne sige at punktet er sat på handicaprådets dagsorden til næste møde, da et medlem af rådet har gjort opmærksom på at en udbudt tilgængelighedspulje evt. vil kunne bruges til gelænder på de nye badebroer. Så det undersøges inden næste møde i handicaprådet.
Næste møde er berammet til på tirsdag 29. maj.

 
Dernæst vil jeg sige at punktet her er fra TTM udvalget og blev behandlet sidste efterår. Broerne stod til en gennemgribende reparation og derfor valgte TTM udvalget at foreslå en udskiftning istedet for reparation, hvilket kommunalbestyrelsen synes var en god ide. 
At punktet ikke er blevet behandlet i handicaprådet er beklageligt - for så var det nok blevet opdaget at det var badebroer uden gelænder. Jeg var medlem af udvalget i sidste periode, men ikke formand. 
Det er beklageligt at vi I kommunalbestyrelsen ikke har været årvågne ifb. med gelænder på badebroerne, men jeg skal gøre hvad jeg kan for at få rettet op på det - på de 3 badebroer kommune er ansvarlig for og hvor det er besluttet at udskifte broerne. 

 
Til Jeres retorik vil jeg blot sige at ingen i kommunalbestyrelsen, herunder undertegnede , føler vi er tankeløse og hensynsløse ift. ældre og handicappede og jeg kan love dig for at jeg og de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer gør hvad vi kan for at huske alting. Når det ikke altid lykkes er det fordi vi kun er mennesker. Vi gør absolut ikke fejl bevidst og for at generer nogen. Jeg er taknemmelig for at vi så har nogen der kan holde os i ørerne - f.eks. handicaprådet, som i dette tilfælde.
Kunne måske tænke mig at I en anden gang, bare spurgte til området uden at vi skal have fyldord på som tankeløs og hensynsløs, m.v. 
God sommer til Jer alle, og så håber vi de nye badebroer bliver til gavn for lokale borgere og turister.

 
Med venlig hilsen

 
Lisa Pihl Jensen

 

Herunder Lohals Nordstrand efter, at jysk "strandvasker" - har vasket Vor strand, - et helt enestående flot resultat.


Foto : Niels Hugo Røntved.

 

  Hit Counter