Det lykkedes, der nu monteret gelænder på badebroerne Lohals og Hesselberg, se faktura nederst.

 

I 2018. skrev vi ....

 

Til

Formand for Langeland kommunes handicapråd
Fru Lisa Pihl Jensen

Lohals 22. maj 2018.
 

Har du også hørt, at der ikke kommer gelænder på de nye badebroer, kun på badestigen. Det vil være en betydelig forringelse for ældre og handicappede, flere vil afholde sig fra at vove sig ud på broen. Det virker jo særdeles hensynslyst og går stik imod kommunens politik "lige adgang for alle", - også ældre og handicappede. Tankeløst og hensynsløst, hvis det altså er sandt. Er rygtet sandt ( oplysninger fra Henrik i vej og park) - så kan det vel endnu nås, at montere fast gelænder i korrekt højde, ældre og handicappede, kan støtte sig til, fast gelænder i begge sider, IKKE tovværk som i Emmerbølle, tovværk er ingen støtte.
 
Med venlig hilsen
 
Lohals Turist og Lokalforening 
Sekretær Niels Andersen

 


Fru Lisa Pihl Jensen svarede

 

Kære Lohals turist- og Lokalforening

Først vil jeg gerne sige at punktet er sat på handicaprådets dagsorden til næste møde, da et medlem af rådet har gjort opmærksom på at en udbudt tilgængelighedspulje evt. vil kunne bruges til gelænder på de nye badebroer. Så det undersøges inden næste møde i handicaprådet.
Næste møde er berammet til på tirsdag 29. maj.
 
Dernæst vil jeg sige at punktet her er fra TTM udvalget og blev behandlet sidste efterår. Broerne stod til en gennemgribende reparation og derfor valgte TTM udvalget at foreslå en udskiftning istedet for reparation, hvilket kommunalbestyrelsen synes var en god ide. 
At punktet ikke er blevet behandlet i handicaprådet er beklageligt - for så var det nok blevet opdaget at det var badebroer uden gelænder. Jeg var medlem af udvalget i sidste periode, men ikke formand. 
Det er beklageligt at vi I kommunalbestyrelsen ikke har været årvågne ifb. med gelænder på badebroerne, men jeg skal gøre hvad jeg kan for at få rettet op på det - på de 3 badebroer kommune er ansvarlig for og hvor det er besluttet at udskifte broerne. 
 
Til Jeres retorik vil jeg blot sige at ingen i kommunalbestyrelsen, herunder undertegnede , føler vi er tankeløse og hensynsløse ift. ældre og handicappede og jeg kan love dig for at jeg og de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer gør hvad vi kan for at huske alting. Når det ikke altid lykkes er det fordi vi kun er mennesker. Vi gør absolut ikke fejl bevidst og for at generer nogen. Jeg er taknemmelig for at vi så har nogen der kan holde os i ørerne - f.eks. handicaprådet, som i dette tilfælde.
Kunne måske tænke mig at I en anden gang, bare spurgte til området uden at vi skal have fyldord på som tankeløs og hensynsløs, m.v. 
God sommer til Jer alle, og så håber vi de nye badebroer bliver til gavn for lokale borgere og turister.

 
Med venlig hilsen

Lisa Pihl Jensen

 

 

Tirsdag den 18. september 2018., indgik kommunalbestyrelsen budgetforlig for 2019, hvor der bla. blev afsat 200.000 kr. til en tilgængelighedspulje for handicappede.

 Et år senere, hvor pengene har været tilgængelige i 5 måneder.

 

 

 

 


 
     

FAKTURA

Nummer:

20263

Dato:

2019-11-05


Fakturamodtager

Langeland kommune Vej & Park

Mjølbyvej 8

DK - 5900 Rudkøbing

5798007064099  ( GLN , EndepunktID )

Kontaktoplysninger

Personreference:Henrik Nielsen

Navn:Henrik Nielsen

   

Fakturaafsender

MODUL-BRO ApS // CVR:31600596

Vilhelmsborgvej 8c

DK - 7700 Thisted

DK31600596  ( DK:CVR , EndepunktID )

DK31600596  ( DK:CVR , Juridisk )

DK31600596  ( DK:SE , Moms )

Kontaktoplysninger

Personreference:info@modulbro.dk

Navn:MODUL-BRO ApS // CVR:31600596

Tlf:51557717

E-mail:info@modulbro.dk

   

 

Linje

Varenr

Beskrivelse

Antal

Enhed

Enhedspris

Moms

Pris incl

Pris

 

1

 

Gelænder med Jatoba som håndliste

85.00

EA

600.00 pr. 1EA

25.00%

 

51000.00

DKK

   

Basis-/ordremængde faktor: 1

     

2

 

Modificering af 2 badebroer

74.00

HUR

400.00 pr. 1HUR

25.00%

 

29600.00

DKK

   

Basis-/ordremængde faktor: 1

     

3

 

M10x35 rustfri bolte

100.00

EA

3.35 pr. 1EA

25.00%

 

335.00

DKK

   

Basis-/ordremængde faktor: 1

     

4

 

M10 rustfri møtrik

200.00

EA

1.25 pr. 1EA

25.00%

 

250.00

DKK

   

Basis-/ordremængde faktor: 1

     

5

 

Dåse specialfedt

2.00

EA

325.00 pr. 1EA

25.00%

 

650.00

DKK

   

Basis-/ordremængde faktor: 1

     

6

 

Alurør Ø100x5

3.00

ZZ

1490.00 pr. 1ZZ

25.00%

 

4470.00

DKK

   

Basis-/ordremængde faktor: 1

     

 

Linjesum i alt excl moms

86305.00

DKK

 

Momsgrundlag

86305.00

DKK

 

Total momsbeløb ( 25.00 %)

21576.25

DKK

 

Fakturatotal incl moms

107881.25

DKK


Betalingsmåde

Sidste betalingsdato:2019-12-05

Beløbet overføres via NemKonto ( DK:CVRDK31600596 )


Supplerende oplysninger om totaler
Afgift total:21576.25DKK


Yderligere reference:
ID:5798009883681
Dokumenttype kode:Fakturablanketten/Tue Nov 05 10:00:16 CET 2019


OIOUBL dokumentparametre
CustomizationID:OIOUBL-2.02
Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
ID:20263

Dokument valuta:DKK

 


 
 Venlig hilsen
 
Birgit Susanne Jensen  
Sekretær  
Vej, Park og Havne  
Facility Management  
Langeland Kommune  
Tlf: 63516260  
vej.park.havne@langelandkommune.dk  
www.langelandkommune.dk  
 
 

 

 

 

  Hit Counter