Fra: Niels Hugo Røntved [mailto:post@lohals.dk]
Sendt: 20. februar 2020 22:14
Til: 'HAR@nst.dk'
Emne: Stormskadet skovsti

 

Kære Jakob

 

I Pressemeddelelse af den 20. september 2019. skriver du i forb. m. de mange ønsker om en reparation af skov vejen ved Nordstranden i Lohals ”ud fra en samlet prioritering af vores midler har vi ikke mulighed for det.” og så vil jeg gerne spørge, hvis Lohals Turist og Lokal Forening skaffer pengene, vil i så etablere en hård kystsikring i overensstemmelse med det oplyste i Fyns Amts Avis af 13. okt. 2019. hvor der står at læse ”Vi har beregnet, at både retablering af stien og og sikring af kysten vil løbe op i ca. 700.000 kroner, og det bygger på tal fra Kystdirektoratet.” – det er beløbet vi således vil søge at stille til rådighed.

 

Med venlig hilsen

Lohals Turist og Lokal Forening

Niels Andersen

 

 

  Hit Counter