Sendt til Borgmester Hr. Tonni Hansen. og formand for Langeland Kommunes Handicapråd Lisa Pihl Jensen den 20. december 2019.

 

Kære Borgmester Hr. Tonni Hansen. 

 

Vi har set kommunens video fra fremlægningen af den nye plansstrategi, hvor teksten på billedet herunder, er vor forståelse af, hvad der blev sagt og som opmuntrer os i forb. med bestræbelserne for, at få repareret den beskadigede skovvej fra Nordstrandens parkeringsplads ved den ny badebro uden gelænder i Lohals og ind i Vester Stigtehave skov, også kaldet Troldeskoven. 

Vi opmuntres fordi kommunen, nu vil udvikle en kultur i kommunen, så borgeren oplever kommunen som en velvillig medspiller, frem for en hindring, har modet til at være lidt ”frække” i forhold til andre spillere involveret, samt ikke mindst, kommunens erkendelse af hvor vigtigt det er, at vi har gode og ordentlige stier/veje, der giver let adgang til naturen for alle, herunder selvfølgelig også handicappede med rollator eller i kørestol. Kommunens Handicapråd med mottoet ”Lige adgang for alle i Langeland Kommune”, ventes også at spille en aktiv rolle i forb. med bestræbelserne for, at få repareret den beskadigede skovvej, hvorfor en kopi ad denne mail, sendes samtidigt til Kommunens Handicapråd, som vi beder oplyse om, vi kan vente Handicaprådets støtte.

Naturstyrelsen er ifølge skovrider Hr. Jakob Harrekilde, mest indstillet på, at lade det hele forfalde for, at prioriterer en naturlig nedbrydning af kysten, men vi tænker, at kommunens nye mod til at være lidt ”frække”, kan ændre på dette, evt. ved en ekspropriation af stien. 

 

Med venlig hilsen

Lohals Turist og Lokal Forening

Sekretær

Niels Andersen

 

Evt. svar bringes herunder.

 

 

 

 

 

  Hit Counter