Varmemester Niels Henrik Elnegaard viser
her, hvor let man manurerer med big ballerne, bare man har det rigtige værktøj.